Mersin 2 Şubesi

Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No?lu Şubesi 1.Olağanüstü Kongresi

Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No’lu Şubesi 1.Olağanüstü Kongresi
 

Şube Yöneyim Kurlumuz Şube Başkanımız Aydın Sunaoğlu’nun başkanlığında toplanarak görülen lüzum üzerine sendikamız tüzüğünün 37. Maddesinin 1. Fırkası gereği (Üst Kurul Delegeleri Hariç Olmak Üzere) Şube zorunlu organ üyeliklerinin seçimi gündemiyle Olağanüstü Kurul gerçekleştirilmesine karar verilmiştir

 

Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Sendikası)  Mersin 2 No’lu Şubesi 1.Olağanüstü Kongresi 03.02.2018 tarihinde Mersin DİA CENTER toplantı salonunda aşağıdaki gündemle saat 09.00 - 17.00 Saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 2. toplantı 04/02/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı adres ve saatler arasında yapılacaktır.

 

 

Gereğini bilgilerinize sunarım.

 

                                                                                                               15/01/2018

                                                                                                

                                                                                                            Aydın SUNAOĞLU

                                                                                                          2 No’lu Şube Başkanı

                                                                                                          Şube Yönetim Kurulu a.  

 

 

1.      Yoklama ve açılış

2.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.      Divan Teşekkülü

4.      Konuşmalar

5.      Zorunlu organların seçimi (Üst Kurul Delegeleri hariç)

6.     Dilek ve Temenniler 

7.     Kapanış